גומיות חיבור לנרגילה

כל גומיות החיבור שתצטרכו. גומיות ראש, צינור וואזות